Szkolne Kluby Wolontariatu

Program realizowany był od roku 2003 przez kilka lat. Jego celem była pomoc grupom młodzieży w szkołach ponadpodstawowych w znalezieniu takich obszarów działania, w których mogliby rozwijać społeczną aktywność na rzecz lokalnego środowiska.

Prowadzono warsztaty rozwijające umiejętności pracy w grupie i pewności siebie. Młodzież podejmowała działania takie jak: organizowanie przedstawień i imprez świątecznych w domach dziecka, dla pensjonariuszy DPSów, pomoc dzieciom w świetlicy, douczanie młodszych kolegów, pomoc w schronisku dla zwierząt.

Koordynator: Joanna Sarré

Finansowanie: Samorząd Miasta Gliwice, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży