Pesel To Nie Wszystko

Program polegał na stymulowaniu aktywności społecznej osób starszych. Z jednej strony prowadzono akcję edukacyjną w zakresie praw obywatelskich, konsumenckich, partycypacji społecznej i prawdziwej samorządności, a z drugiej strony – tworzono warunki do praktycznego włączenia się emerytów (i nie tylko!) w działania na rzecz lokalnego środowiska.

Zaobserwowane w otoczeniu i infrastrukturze miasta pozytywne i negatywne zjawiska  zgłaszane były na  stronie internetowej, specjalnie utworzonej w tym celu. Wolontariusze – emeryci prowadzili interwencje w sprawach zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców dzielnic, niegospodarności i zaniedbań, a swoje działania dokumentowali na stronie www.

Opracowano, wydano i rozprowadzono broszurkę „ABC – Poradnik Świadomego Obywatela”, zorganizowano spotkania informacyjne w dzielnicach, przeprowadzono warsztaty komputerowe dla wolontariuszy.

Koordynatorzy: Mieczysław Koszka, Janina Sokołowska

Finansowanie: z programu ASOS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej