Koordynacja Współpracy Ośrodków Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ze Śląska

Program prowadzony był w latach 1993 – 1999 i zintegrował środowisko osób tworzących na Śląsku pierwsze ośrodki rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci. Rodzice, lekarze, nauczyciele szukali najlepszego prawnego usytuowania ośrodków i możliwości kształcenia specjalistów. Wcześniej na Śląsku istniał tylko jeden specjalistyczny ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci, a rehabilitanci różnych specjalności kształcili się głównie za granicą. Po przemianach w latach 90 – tych takie placówki powstawały masowo i potrzebowały platformy wymiany doświadczeń.

W ramach naszego programu powstało tzw. Biuro Koordynacyjne zrzeszające ok. 60 placówek. Organizowano cykliczne spotkania, podczas których uczestnicy wymieniali się doświadczeniami i wzajemnie sobie pomagali. Przeprowadzono również wiele unikalnych wówczas szkoleń dla rehabilitantów pracujących w ośrodkach i dla rodziców – w tym pierwsze prowadzone w języku polskim edycje kursu NDT Bobathów  leczenia dzieci z porażeniem mózgowym. Organizowano konferencje i wizyty studyjne.

Pod koniec lat 90-tych  Biuro uczestniczyło aktywnie w powstaniu Krajowego Forum Kierujących Placówkami Rehabilitacyjnymi dla Dzieci oraz w pracach legislacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jesienią 2002 roku, na zakończenie programu,  wspólnie z Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym i Społecznym Komitetem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zorganizowano  II  gliwicką konferencję naukową: ”Wielodyscyplinarna wczesna interwencja w zapobieganiu rozwojowi niepełnosprawności u dzieci. Doświadczenia polskie i amerykańskie”.

Koordynatorzy: Anna Franek, Barbara Dziuba, Katarzyna Czabania

Finansowanie: składki Ośrodków oraz okresowe granty z programu PHARE.