Animowany Świat

W 2015 roku przez sześć miesięcy grupa dzieci z Domu Dziecka nr 2 poznawała techniki tworzenia grafiki komputerowej oraz filmów animowanych. Uczestnicy pracowali na tabletach graficznych i multimedialnych, aby ostatecznie zbudować hybrydę obu technologii pozwalającą przerysowywać obiekty wyświetlane na ekranie tabletu bezpośrednio do formatu wektorowego. W ten sposób stworzono nowoczesną wersję rotoskopu – urządzenia do odwzorowywania naturalnych ruchów w filmach animowanych.

Dzieci przygotowały również materiał do produkcji filmu animowanego: napisały scenariusz oraz nagrały wszystkie ujęcia.

Koordynator: Leszek Losza

Finansowanie: Urząd Marszałkowski