Zdrowie zintegrowane – jak dbać o harmonię i równowagę umysłu, emocji i ciała.

Nasze zdrowie to ani dzieło przypadku, ani tajemniczych wyroków losu, tylko naszej świadomości, wiedzy i podejmowanych działań. Ważną rzeczą jest, aby zrozumieć zależności miedzy stanami naszego umysłu a ciałem, zanim zaczniemy kogokolwiek czy cokolwiek obwiniać za stan swojego ciała. To my sami ponosimy odpowiedzialność za to, że coś w naszym ciele nie jest zrównoważone. Jest to jednak dobra wiadomość, ponieważ my sami mamy wpływ na tą sytuację. Podejmując odpowiednie działania możemy pracować na rzecz odzyskania, podtrzymania i zwiększenia równowagi. Z tego punktu widzenia, choroba jest po prostu zakłóceniem stanu równowagi.

W przywróceniu stanu równowagi w szczególny sposób może nam pomóc wiedza o energetycznej budowie człowieka i wynikająca z niej technika odzyskiwania zdrowia – bioenergoterapia. Według tego poglądu, człowiek posiada nie jedno, ale siedem ciał – oprócz fizycznego ciała posiada również ciała subtelne, energetyczne (inaczej zwane ludzką aurą). Każde z subtelnych ciał posiada swoją energię i charakterystykę, zajmuje określoną przestrzeń i wyraża się w postaci linii siłowych oraz informacyjno-energetycznego promieniowania. Ciała subtelne połączone są pomiędzy sobą i z naszym ciałem fizycznym układem centrów energetycznych tzw. czakr. Centrów tych jest wiele, jednak wyróżnia się siedem głównych, umieszczonych w linii prostej wzdłuż kręgosłupa. Mają one za zadanie rozprowadzanie subtelnych energii życiowych (tzw. prany) do ciał subtelnych człowieka. Zaburzenia w przepływie prany odzwierciedlają się w różnych problemach zdrowotnych, zarówno dotyczących ciała, jak i umysłu.

W swojej pracy bioenergoterapeuta wykorzystuje biopole do energetycznej diagnostyki organizmu. Jak twierdzi Dorota Pachnik, w tej sytuacji rodzaj choroby nie ma większego znaczenia, gdyż energia przy odpowiednio dobranej technice i tak płynie tam, gdzie jest najpotrzebniejsza.

Prowadziła: Dorota Pachnik – bioenergoterapeuta i osteopata.

Gliwice, 25. IV. 2013

Opracowała: Krystyna Kozikowska-Koppel, Koordynator programu Inspirujące Czwartki