Zbiórka Pieniędzy dla Michałka (akcja pomocowa)

W 2003 roku  jedna z naszych wolontariuszek, uczestnicząca w programie Starszy Brat, Starsza Siostra, zorganizowała akcję zbierania pieniędzy na turnus rehabilitacyjny dla wychowywanego przez samotną matkę, chorego na porażenie mózgowe i nie słyszącego, sześcioletniego Michałka, dla którego była programową „starszą siostrą”.

Koordynator: Katarzyna Smuda

Finansowanie: cały dochód z akcji został przeznaczony na turnus rehabilitacyjny.