Zarząd i członkowie

ZARZĄD:

Prezes: Leszek Losza

Członkowie Zarządu:

Anna Kolasińska

Alicja Losza

Joanna Sarré

KOMISJA REWIZYJNA:

Roman Łobos  – przewodniczący, Halina Kacprzak i Janina Sokołowska – członkowie.

CZŁONKOWIE:

CIS liczy 46 członków i nie posiada pracowników etatowych. Większość zadań wykonują członkowie i sympatycy organizacji w ramach wolontariatu. Czasem zatrudnia się na krótkotrwałe umowy cywilnoprawne osoby związane z realizacją programów. Każdego roku, w zależności od potrzeb, pracuje w organizacji od kilkunastu do kilkudziesięciu wolontariuszy.