Zarząd i członkowie

ZARZĄD:

Prezes: Leszek Losza

Wiceprezes: Joanna Sarré

Skarbnik: Marcin Januszkiewicz

Członkowie Zarządu:

Alicja Losza

Roman Łobos

KOMISJA REWIZYJNA:

Ewa Krzych  – przewodnicząca , Zuzanna Dębkowska i Adam Król – członkowie.

CZŁONKOWIE:

CIS liczy 46 członków i nie posiada pracowników etatowych. Większość zadań wykonują członkowie i sympatycy organizacji w ramach wolontariatu. Czasem zatrudnia się na krótkotrwałe umowy cywilnoprawne osoby związane z realizacją programów. Każdego roku, w zależności od potrzeb, pracuje w organizacji od kilkunastu do kilkudziesięciu wolontariuszy.