Wyroweruj Wycieczkę

Była to akcja zorganizowana i przeprowadzona przez młodego wolontariusza – wówczas jeszcze gimnazjalistę w 2014 roku. Przy pomocy gliwickich rowerzystów oraz Europy Centralnej pozyskano pieniądze na wycieczkę edukacyjną do gospodarstw ekologicznych dla dzieci z dwóch świetlic środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Ponad 80 rowerzystów przejechało bezpieczną dla rowerów drogą z centrum miasta do Europy Centralnej.

Koordynator: Michał Czaplicki

Finansowanie: Europa Centralna i wpłaty rowerzystów (cegiełki)