Wieczór piosenki przy herbatce: wieczór piosenki słowiańskiej

Zrealizowany w 20128 roku „Wieczór piosenki słowiańskiej” był inauguracją cyklu „Wieczorów piosenki przy herbatce”  inicjatywy stworzonej  w wyniku współpracy Centrum Inicjatyw Społecznych z Zespołem Piosenki Aktorskiej (ZesPA) – nieformalną grupą spotykająca się i muzykującą od kilku lat w GCOP Perełka. Projekt zakładał cykliczną (mniej więcej co miesiąc – do dwóch miesięcy) organizację wieczorów, z których każdy miał być poświęcony będzie innej tematyce – np. piosenkom pochodzącym z danego kraju, poezji śpiewanej autorstwa  konkretnego poety czy kompozytora.

Celem „Wieczoru piosenki słowiańskiej” było:

  • upowszechnianie piosenek polskich kresowych, ukraińskich, białoruskich, rosyjskich i in. wśród mieszkańców Gliwic (w różnym wieku)
  • integracja osób z Ukrainy, mieszkających czasowo i pracujących w Gliwicach,  z polską społecznością Gliwic.

Odbył się w sali w COK Perełka, ul. Studzienna 6, a jego odbiorcami byli mieszkańcy Gliwic oraz obywatele Ukrainy mieszkający czasowo w Gliwicach.

Piosenki śpiewał m.in. Paweł – Białorusin pracujący w Gliwicach, doktorant Politechniki Śląskiej oraz Natalia – Ukrainka mieszkająca i pracująca w Gliwicach. Ze strony polskiej wystąpili: Grażyna, Agnieszka, Joanna, Jerzy,  oraz gość specjalny śpiewak i aktor Jan Maria Dyga. Akompaniował Bohdan na keyboardzie oraz Paweł i Jerzy na gitarach.

Wśród słuchaczy byli Ukraińcy mieszkający w Gliwicach – w tym Bogusław Łeśko – prezes Towarzystwa  Rozwijania Kontaktów Polsko-Ukraińskich Kontakt,  grupa młodzieży ukraińskiej uczącej się w CKU nr 1 przy ul. Kozielskiej wraz z opiekunką – p. Larysą, która jest pianistką i w podziękowaniu za tę integrację (którą była zachwycona)  wykonała  spontanicznie i brawurowo dwa utwory na pianinie.

Całość uprzyjemnił poczęstunek w formie herbaty z samowara, kawy i ciasteczek. W organizacji pomagała trójka wolontariuszy.

Pomimo tego, że w tym samym czasie w Gliwicach odbywały się jeszcze cztery duże imprezy muzyczne (w tym koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej i  Festiwal Gitarowy) sala w Perełce była przepełniona;  obecnych było ok. 85 osób (w tym sporo osób starszych) – dla kilku zabrakło krzeseł.

„Wieczór piosenki słowiańskiej” został sfinansowany przez Urząd Miejski w Gliwicach.