UP Scena z Klasą

Pomysłodawca i koordynator: Alicja i Leszek Losza.

Przedstawienie idei programu:

Teatr to nie tylko sztuka i zabawa, ale też wszechstronne narzędzie edukacyjne, które można stosować na różne sposoby. „UP Scena z klasą” to warsztato-lekcje dla szkół składające się z dwóch części. Pierwsza część to warsztaty przygotowane przez naszą grupę improwizacji „Improwizorka”. Druga  – to około półgodzinny spektakl przygotowany przez naszą grupę teatralną. Obie grupy podejmą tematykę związaną z zachowaniami ryzykownymi wśród młodzieży.

Cele programu:

  1. budowanie w Gliwicach struktur edukacji poprzez teatr,
  2. integracja, pobudzanie wyobraźni oraz wzmacnianie pewności siebie w trakcie wystąpień publicznych wśród Gliwickich uczniów,
  3. wzbogacenie edukacji w gliwickich szkołach, umożliwiające przekazanie tych samych treści na różne sposoby.

Do kogo jest adresowany?

Warsztaty improwizacyjne są bardzo dobrym narzędziem integracyjnym, dlatego naszą grupą docelową są uczniowie klas pierwszych szkół średnich. Zajęcia będą prowadzone w pojedynczych klasach (w sumie obejmą minimum 6 klas z min. 3 szkół) z podziałem na dwie grupy około 10-15 osobowe (w zależności od liczebności klasy) i będą trwały jedną godzinę lekcyjną.

W pierwszej kolejności programem zostaną objęte szkoły, z których pedagodzy i psycholodzy przystąpili do współpracy z nami w ramach projektu „Grać i wygrać” w 2016 r.

Co z niego może mieć uczestnik?

  1. Poznanie treści dotyczących problemów zachowań ryzykownych na trzy sposoby – poprzez warsztaty, spektakl i lekcje wychowawcze.
  2. Wzrost poczucia własnej wartości i większej pewności siebie podczas wystąpień publicznych.
  3. Zwiększenie więzi – integracja w zespole klasowym.
  4. Urozmaicenie narzędzi edukacyjnych dla nauczycieli.

 Opis programu (jak przebiega, z czego się składa):

Działania w ramach projektu „UP Scena z klasą” będą przebiegały dwuetapowo. Wraz z grupą „Improwizorka”, przeprowadzimy szereg warsztatów improwizacji scenicznej. W praktyczny sposób pomogą one młodzieży zrozumieć mechanizmy rządzące teatrem, poznać zależności zachodzące pomiędzy aktorem a widzem oraz sceną a życiem. Podczas specjalnych gier improwizacyjnych uczestnicy warsztatu wcielą się w różne postacie. Dzięki temu w abstrakcyjny, acz bezpośredni sposób będą mogli spojrzeć na problem zachowań ryzykownych.

Równolegle do działań warsztatowych będą trwały prace nad przygotowaniem spektaklu pedagogicznego dla młodzieży biorącej udział w projekcie. Trwający jedną godzinę lekcyjną występ będzie prezentowany jednocześnie wszystkim uczniom klas z danej szkoły, biorącym udział w projekcie. Przed spektaklem uczniowie dostaną specjalnie opracowany program, w którym znajdą się zarówno szczegóły dotyczące przebiegu sztuki jak i poruszonej problematyki. Z kolei wychowawcy poszczególnych klas otrzymają scenariusz lekcji poświęconej ryzykownym zachowaniom w nawiązaniu do historii przedstawionej w spektaklu.

Zaproszenie do wzięcia udziału:

Osoby zainteresowane – m.in. przedstawicieli gliwickich szkół  – prosimy o kontakt: kontakt@cis-gliwice.pl

Finansowanie: UM Gliwice.