Tańce w Kręgu

Pomysłodawca i koordynator: Joanna Sarré.

Przedstawienie idei programu:

Standardowe postrzeganie tańca jedynie jako formy rozrywki lub sposobu na przyjemny odpoczynek jest czymś bardzo ograniczonym. Ciało człowieka jest stworzone do ruchu. Ruch wykonywany podczas tańca pobudza psychiczną energię, konieczną dla zdrowia, rozwoju i doskonalenia, stymuluje życiowe siły, przebudza kreatywność i zdolność do improwizacji. Taniec wykonywany wspólnie stanowi szczególne doświadczenie społeczne spajające ludzi we wspólnym działaniu, pozwala łączyć zanurzenie się w wewnętrznym świecie  osobistych doznań ze światem zewnętrznym.

Cele programu:

„Tańce w Kręgu” są realizowane przez CIS od wielu lat. Ich celem jest szeroko pojęty rozwój psychoruchowy i społeczny. Promują taniec, z jednej strony – jako bardzo szczególny rodzaj sztuki i metodę rozwoju osobistego, z drugiej – jako doświadczenie społeczne.

Do kogo jest adresowany?

Tańce w kręgu adresowane są do wszystkich mieszkańców Gliwic i okolic bez względu na wiek.

Co z niego może mieć uczestnik?

Każdy człowiek posiada swój własny chód, gesty i mimikę. Są one indywidualne i rzadko kiedy zmieniają się z biegiem lat. Taniec, z jednej strony pomaga nawiązać lepszy kontakt z własną indywidualnością, lepiej ją rozumieć i wyrażać, sprzyja przejawianiu szczerości i spontaniczności. Oprócz tego, rozwija elastyczność ciała, zwiększa sprawność fizyczną i koordynację ruchów, zwiększa zdolność koncentracji, wyrabia pamięć, podnosi samoocenę. Pojawia się większa samokontrola, człowiek staje się bardziej swobodnym, atrakcyjnym i zadowolonym. Z drugiej strony taniec w kręgu – uczy jak łączyć własną indywidualność z indywidualnością innych ludzi, rozwija poczucie wspólnoty i zaufanie do innych ludzi. Jest sposobem na dobrą grupową zabawę.

Opis programu (jak przebiega, z czego się składa):

Spotkania są prowadzone raz w tygodniu w postaci otwartych warsztatów tanecznych, w trakcie których uczestnicy uczą się i wspólnie przy muzyce wykonują  tańce wywodzące się z ludowych melodii bałkańskich, żydowskich, greckich oraz innych narodów. Tańce opracowywane są w bardzo prostych układach kroków, łatwych nawet dla tzw. „antytalentów”.

Zaproszenie do udziału:

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które lubią poruszać się przy muzyce, albo chciałyby wykorzystać  taniec jako element integracyjny swoich zajęć.

Spotkania odbywają się  w Filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w sali nr 3 w każdą środę w godzinach 16.15-17.45

Finansowanie:

Wolne datki. Zapisy i odpłatność na miejscu.