Szkoła Ekologiczna

Program dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, prowadzony w latach 1993-94 we współpracy z Politechniką Śląską. Jego celem było zapoznanie uczestników z zagadnieniami ekologicznymi.

Koordynator: Jerzy Pacha