Szkoła dla Demokracji

Prowadzony w 1993 roku program dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, którego celem było zapoznanie uczestników z różnymi aspektami rodzącej się demokracji, samorządności i aktywności obywatelskiej. Składał się z warsztatów, spotkań i wizyt studyjnych.

Koordynator: Jerzy Jakubiec

Finansowanie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej