Starszy Brat, Starsza Siostra

Prowadzony od 1994 do 2007 roku, był pierwszym w Gliwicach programem rozwijającym młodzieżowy wolontariat na szeroką skalę. Udział w nim wzięło ponad 600 licealistów i studentów. Był realizowany w trzech wariantach:

WARIANT ŚWIETLICOWY

Jego celem był rozwój młodzieżowego wolontariatu pracującego na rzecz dzieci w świetlicach środowiskowych. Młodzież w wieku licealnym rozwijała w sobie odpowiedzialność społeczną, wyczulenie na potrzeby dzieci wymagających wsparcia, umiejętność przekazywania pozytywnych wzorców, umiejętność pracy w zespole. Miała możliwość wykazania się. Dzieci zyskiwały pozytywne wzorce, pomoc atrakcyjnych przyjaciół, odkrywały potrzeby wyższego rzędu, nieznane w ich środowiskach rodzinnych.

Pracę młodzieży rozpoczynało kilkutygodniowe szkolenie warsztatowe, będące jednocześnie formą weryfikacji. Następnie wolontariusze w zespołach pracowali w 12 świetlicach na terenie Gliwic, pomagając w nauce, organizując zabawy i wycieczki. Organizowano wspólne imprezy kulturalne i sportowe dla wszystkich świetlic objętych programem. Były to: festiwale piosenek, teatrzyków, spartakiady, wernisaże prac plastycznych, itp.

Efektem było powstanie w Gliwicach 7 nowych stowarzyszeń, prowadzących świetlice w najbardziej zaniedbanych dzielnicach miasta oraz wychowanie młodych społeczników, którzy stali się założycielami stowarzyszeń, radnymi, ukończyli studia na kierunkach pedagogicznych, uczestniczą aktywnie w życiu społecznym miasta.

WARIANT INDYWIDUALNY 1/1

Jego celem była pomoc dzieciom potrzebującymi emocjonalnego wsparcia w ich domach. W osobie starszego wolontariusza – studenta dzieci zyskiwały przyjaciela, powiernika, wzór do naśladowania. Aby ułatwić identyfikację, „rodzeństwa” dobierane były jednopłciowo przede wszystkim pod kątem potrzeb danego dziecka.

Studenci spotykali się z dziećmi przynajmniej raz w tygodniu, wychodzili na spacery, imprezy, do muzeów, grali w gry, zabierali na ryby,  itp. Budowali wzorce ciekawego i konstruktywnego spędzania czasu.

Studentom  pomogło to poznać i zrozumieć  problemy społeczne lokalnego środowiska, rozwinąć odpowiedzialność i dojrzałość, a dzieci uzyskały wzmocnienie własnej wartości i pozytywne wzorce.

WARIANT HARCERSKI

Rolę „starszych sióstr i braci” pełnili harcerze z  19 Drużyny Harcerzy Starszych. Pracowali systemem harcerskich zbiórek, biwaków i obozów z najbardziej zaniedbanymi dziećmi pochodzącymi z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych alkoholizmem. Zespół kilkanaściorga harcerzy pracujących w tym wariancie założył następnie Stowarzyszenie GTW – jedną z najaktywniejszych w Gliwicach organizacji pozarządowych.

Koordynatorzy: Joanna Sarré (wariant świetlicowy i indywidualny), Dariusz Opoka (wariant harcerski)

Finansowanie: Fundacja Stefana Batorego, WZPS Katowice, Bank Dziecięcych Uśmiechów, Unia Europejska (programy Phare, Access, Młodzież), Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Samorząd Miasta Gliwice.