Program Psychoedukacyjny Sukces

Pomysł programu powstał w trakcie realizacji przez CIS „Szkoły dla Demokracji”. Składał się z psychoedukacyjnych treningów wyjazdowych i cotygodniowych spotkań. Jego celem było przekazanie wiadomości o psychologicznych mechanizmach osiągania sukcesu.

W pierwszej  wersji w 1993 roku został zaadresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Druga wersja w 1995 roku została skonstruowana dla potrzeb środowiska bezrobotnych kobiet. Jego efektywność okazała się bardzo rozłożona w czasie, jeszcze po wielu latach uczestnicy zgłaszali wpływ treningu na życie osobiste i zawodowe.

Program został przejęty przez Międzygminny Ośrodek Doradztwa i Orientacji Zawodowej dla Gliwic, Zabrza i Knurowa, a następnie przez Agencję Rozwoju Lokalnego i prowadzony był w różnych wariantach jeszcze przez 10 lat.

Koordynator: Krystyna Kozikowska – Koppel

Finansowanie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Stefana Batorego