Półka Europejska

Prowadzony od 1999 do 2004 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem MOST z Katowic punkt informacyjny o Unii Europejskiej, w ramach którego udostępniano wydawnictwa książkowe, broszury i ulotki wszystkim zainteresowanym.

Koordynator: Marcin Januszkiewicz

Finansowanie: program był realizowany wolontarystycznie, publikacje otrzymywano ze Stowarzyszenia MOST