Osoby zaangażowane przy realizacji programów

Joanna Sarré – opiekunka merytoryczna programu Makgajwer, autorka i koordynator programu Starszy Brat, Starsza Siostra oraz Szkolne Kluby Wolontariatu, realizator programu Gliwickie Organizacje Pozarządowe, była koordynatorką Gliwickiej Koalicji na Rzecz Świetlic dla Dzieci i Klubów dla Młodzieży, prowadzi poradnictwo dla organizacji. Prezes CIS

Barbara Krężołek – zapewnia obsługę biurową programów, uczestniczy w pisaniu projektów, jest naszą delegatką do komisji oceniającej wnioski w UM, a także reprezentuje CIS w zespole branżowym organizacji kulturalnych

Anna Ciepła – trenerka w programie Makgajwer, bardzo zaangażowana w organizację zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży – szczególnie gimnazjalnej

Maciej Madeyski – nasz wolontariusz w Filii Domu Dziecka Nr 2, organizator akcji świątecznych i wakacyjnych na rzecz dzieci. Skarbnik CIS

Marcin Januszkiewicz – związany z CIS-em „od dziecka”, pomaga w obsłudze finansowej Stowarzyszenia i we wszystkich ważnych sprawach 🙂

Alicja i Leszek Losza – trenerzy programu Makgajwer, członkowie Zarządu CIS

Marcin Kondraciuk – szef Gliwickiego Klubu Filmowego WROTA, zapewnia pomoc w sprawach fotograficzno – filmowych

Mirosław Żochowski – maratończyk, polarnik, entuzjasta sportów ekstremalnych, koordynator programu Zespół Tourette’a

Marta Koszelak – wolontariuszka „od dziecka”, a obecnie praktykantka oraz trenerka w programie Makgajwer

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.