Nasze osiągnięcia

  • Zintegrowanie w latach 1993 – 1999 środowiska osób tworzących na Śląsku pierwsze ośrodki rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci. Ludzie ci – rodzice, lekarze, nauczyciele – szukali najlepszego usytuowania ośrodków w pionie zdrowia, edukacji lub nowo tworzonych organizacji społecznych; mało było też w Polsce specjalistów w tej dziedzinie. W ramach tzw. Biura Koordynacji Współpracy Ośrodków Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ze Śląska, zrzeszającego ok. 50 placówek, organizowano cykliczne spotkania, podczas których twórcy i pracownicy ośrodków wymieniali się doświadczeniami i wzajemnie sobie pomagali. Przeprowadzono również wiele unikalnych wówczas szkoleń dla rehabilitantów pracujących w ośrodkach i dla rodziców – w tym pierwsze w Polsce, przeprowadzone w języku polskim edycje kursu NDT – Bobathów dla rehabilitantów leczących dzieci z porażeniem mózgowym.
  • Wykształcenie ponad 600 młodzieżowych wolontariuszy, którzy stale – w przynajmniej jednorocznych cyklach – pracowali z młodszymi dziećmi: w latach 1994-2004 jako pomocnicy wychowawców przekazujący pozytywne wzorce osobowe w trzech wariantach programu Starszy Brat, Starsza Siostra (świetlicowym, indywidualnym i harcerskim), a od 2004 roku w programie Makgajwer – jako trenerzy kreatywności prowadzący Drużyny Makgajwera. Dziś wychowankowie CIS biorą czynny udział w życiu publicznym i społecznym, prowadzą własne organizacje.
  • Stworzenie pionierskich w Polsce w latach 90-tych programów Sukces promujących ideę osiągania życiowego sukcesu poprzez rozwój osobisty i umiejętność adaptowania się do zmieniających się wymagań. Realizowanypoczątkowo w wersji dla młodzieży licealnej, następnie dla bezrobotnych kobiet, został przejęty przez Międzygminny Ośrodek Doradztwa i Orientacji Zawodowej a potem przez Agencję Rozwoju Lokalnego i prowadzony w rożnych wariantach jeszcze przez 10 lat.
  • Wielokrotne mistrzostwo Polski w Olimpiadach Kreatywności dzieci i młodzieży, oraz czterokrotny udział (2006, 2008, 2010, 2012) gliwickich drużyn reprezentujących Polskę w Global Finals w USA – jako efekt kilkunastoletniego programu edukacji kulturalnej i społecznej Makgajwer, w którym wzięło udział około 250 dzieci i młodzieży z Gliwic oraz ponad 20 wolontariuszy – trenerów.
  • Zintegrowanie środowiska osób pracujących z dziećmi z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo (prawie 100 osób z różnych instytucji i organizacji) w ramach programu Gliwicka Koalicja na Rzecz Świetlic dla Dzieci i Klubów dla Młodzieży.
  • Popularyzacja w Polsce i w Gliwicach wiedzy na temat Zespołu Tourette’a, neurologicznego schorzenia, na które cierpi jeden z członków CIS – maratończyk i sportowiec – poprzez wspieranie jego udziału w biegach maratońskich w kraju i za granicą oraz organizację ekstremalnych wypraw górskich i polarnych (np. Samotna Wyprawa na Grenlandię), a także poprzez zorganizowanie trzech edycji Gliwickiego Biegu Tureta.

Centrum Inicjatyw Społecznych jest organizacją bardzo dobrze postrzeganą w Gliwicach i regionie. Zarówno organizacja, jak i jej członkowie wielokrotnie otrzymywali wyróżnienia w różnych lokalnych i ogólnopolskich konkursach (np. w 2010 roku wyróżnienie w gliwickim konkursie Organizacja Pozarządowa Roku; tytuł DIANA 2011 dla Joanny Sarré, przyznawany przez Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej dla osoby najaktywniejszej na polu zawodowym, społecznym lub biznesowym; a w roku 2014 – tytuły przyznane członkom CIS: Leszkowi Loszy, Joannie Sarré i Marcinowi Januszkiewiczowi na Gali Wolontariatu)