Nasze Miejsca

Program realizowano w roku 2015. Składał się z cyklu twórczych warsztatów dla dzieci, z którymi pracowaliśmy w ramach świetlic środowiskowych. Jego celem było poznawanie dziedzictwa kulturowego Gliwic. Każdy miesiąc obejmował inną tematykę, taką jak: muzyka, aktorstwo, sztuki plastyczne, badania naukowe, architektura, sport. Każdy temat zapoznawał z dwoma miejscami, związanymi z tematyką warsztatów, które były fotografowane i opisywane, a następnie umieszczane na utworzonym przez grupę blogu.

Koordynator: Leszek Losza

Finansowanie: Samorząd Miasta Gliwice