Misja i wizja

Misja: Propagujemy aktywne postawy społeczne, inspirujemy i wspieramy działania na rzecz społeczności lokalnej, pomagamy ludziom w samoorganizowaniu się.

Wizja: Centrum Inicjatyw Społecznych, jako miejsce do spotkań, poszukiwań i podejmowania wspólnych działań dla aktywnych ludzi, którzy szukają przestrzeni do osobistego rozwoju i samorealizacji w ramach lokalnego społeczeństwa.