Marchewka a nie Chipsy – otwarte drzwi w szkole dla pełnowartościowego odżywiania

Realizowany w latach 2013 – 2014 program skierowany był do dzieci ze starszych klas szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli.

W ciągu całego roku szkolnego prowadzono dla uczniów warsztaty na temat racjonalnego odżywiania, czytania etykiet i rozpoznawania dodatków do żywności E oraz praktycznie uczono samodzielnego przygotowywania surówek. Zorganizowano wycieczki do gospodarstw ekologicznych, gdzie uczestnicy programu zapoznawali się ze zrównoważonymi metodami produkcji rolnej oraz z rolnikami dbającymi o etyczne wytwarzanie żywności. Przeprowadzono także wykłady dla rodziców i nauczycieli.

Opracowano materiały edukacyjne w postaci dwóch ulotek oraz broszur: „Edukacja w gospodarstwie ekologicznym – poradnik dla nauczycieli i rodziców” oraz „Ściąga o Walorach Odżywczych Warzyw i Owoców.” Wydawnictwa rozprowadzono wśród rodzin uczestniczących w programie oraz we wszystkich  szkołach na terenie miasta i Województwa Śląskiego.

Podsumowaniem programu były konkursy, w których uczestniczyli uczniowie biorący w nim udział oraz ich młodsi koledzy. Oceniane były prace plastyczne oraz wiedza zdobyta podczas rocznego programu.

Koordynatorka: Halina Kacprzak

Finansowanie: Samorząd Miasta Gliwice, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, darczyńcy

Materiały do ściągnięcia w zakładce BIBLIOTEKA