Makgajwer

Program realizowany jest od września 2004 roku.

Pomysłodawca i koordynator:  Joanna Sarré

Przedstawienie idei programu:

Dziś w cenie są osoby kreatywne, samodzielne, pomysłowe, zaradne, umiejące pracować w zespole. Takich szukają pracodawcy. Do niedawna uważano, że to cechy wrodzone, tymczasem badania wykazały, że nie – kreatywność, nieschematyczne myślenie, pracę w grupie – można wyćwiczyć. Szkoła tego raczej nie uczy; nawet testy wykazują, że kreatywność spada po 7 roku życia, kiedy dziecko idzie do szkoły i dowiaduje się, że czegoś się nie da i wbrew prawom przyrody nie można. Tymczasem wyobraźnia może wszystko! Zawsze można problem potraktować jak wyzwanie, spojrzeć z innej perspektywy i poradzić sobie w każdej sytuacji,  jak filmowy bohater MacGyver, który przy braku czasu i środków potrafi zmajstrować potrzebne urządzenie.  Takiej postawy chcemy uczyć, a przy tym kształcić umiejętność prezentowania swoich rozwiązań przy użyciu wszystkich dostępnych środków artystycznych.

Cele programu:

 • kształcenie kreatywności i nieschematycznego myślenia, nauka twórczego rozwiązywania problemów radzenia sobie w sytuacji niedoboru i ograniczeń,
 • budowanie poczucia własnej wartości uczestników programu przez stworzenie szansy przeżycia ciekawej przygody, rozwinięcia talentów, pozytywnego wyróżnienia się,
 • kształcenie różnych umiejętności społecznych (praca w zespole, prezentacja publiczna)
 • zwiększenie motywacji do nauki i pracy nad sobą.
 • edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży
 • upowszechnienie na Śląsku programów rozwoju kreatywności, takich jak „Odyseja Umysłu” czy „Destination Imagination”.

Do kogo adresowany?

Uczestnikami są kilkuosobowe drużyny dzieci lub młodzieży w wieku szkolnym lub studenckim w placówkach (szkołach, świetlicach szkolnych lub środowiskowych, organizacjach, domach dziecka; drużyny mogą też pracować w siedzibie CIS). Projekt w szczególny sposób ukierunkowany jest na osoby mające gorsze szanse edukacyjne.

Co z niego może mieć uczestnik?

Wspaniałą, rozwojową przygodę, pozwalająca odkrywać , wykorzystywać i wzmacniać własne kreatywne możliwości. Umiejętności nabyte w projekcie pozwalają lepiej radzić sobie z różnymi życiowymi trudnościami wyzwaniami, budować konstruktywne relacje społeczne.

Zajęcia z drużynami prowadzą trenerzy – wykwalifikowane osoby i wolontariusze prowadzący, dla których udział w projekcie stanowi również szansę rozwoju osobistego i społecznego.

Opis programu (jak przebiega, z czego się składa):

Program „Makgajwer” wykorzystuje elementy ogólnoświatowych programów edukacyjnych rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży „Odyseja Umysłu” (www.odyseja.org) i „Destination Imagination” (www.kreatywnosc.pl). Obejmuje:

 • PRZYGOTOWANIE TRENERÓW: Wybrana grupa kreatywnych wolontariuszy (przeważnie studentów) odbywa szkolenie oraz osobiście uczestniczy przez rok w pracy drużyny, aby zapoznać się z zasadami i tajnikami programu. Po uzyskaniu certyfikatu trenera wolontariusze prowadzą drużyny.
 • TWORZENIE DRUŻYN DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH: W każdej z placówek, która zechce wziąć udział w programie, tworzy się „Drużynę Makgajwera” liczącą do 7 osób, w określonych kategoriach wiekowych. Każda drużyna pracuje pod kierunkiem dwójki trenerów. Jesienią, po ustaleniu składu drużyn, organizujemy weekendowy wyjazd  lub zgrupowanie integracyjno – warsztatowe dla wszystkich członków drużyn
 • STAŁY TRENING: Każda drużyna spotyka się przynajmniej raz w tygodniu na 2-godzinne zajęcia. Ćwiczy pod kierunkiem trenerów rozwiązywanie twórczych zadań oraz umiejętność pracy zespołowej. Pracuje także nad Wyzwaniem Długoterminowym wybranym przez drużynę spośród 6 zadań o charakterze teatralnym z elementami technicznymi, mechanicznymi i konstrukcyjnymi. Tematyka Wyzwań Długoterminowych określana jest corocznie przez ogólnoświatowe programy „Odyseja Umysłu” i „Destination Imagination”. Zadania na dany rok szkolny drużyna otrzymuje ok. października po  zarejestrowaniu się do konkursu. Każda drużyna wybiera zadanie i samodzielnie – bez ingerencji i pomocy osób z zewnątrz – w ciągu kilku miesięcy pracuje nad przygotowaniem 8-minutowej prezentacji scenicznej, zawierającej elementy określone w zadaniu (poszukuje wiedzy, przeprowadza badania, wykonuje zadane urządzenia i konstrukcje, wymyśla scenariusz, dekoracje i kostiumy). Rola trenerów polega na stymulowaniu twórczego myślenia, a nie na sugerowaniu rozwiązań.
 • WYJAZDY NA KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE, EWENTUALNIE ŚWIATOWE: W marcu drużyny wyjeżdżają na ogólnopolską olimpiadę kreatywności OU lub DI, która gromadzi   od kilkudziesięciu do kilkuset drużyn z całej Polski. Najważniejszym aspektem olimpiad jest radość ze wspólnego spędzania czasu, wspólne pokonywanie wyzwań, uczenie się od siebie nawzajem, wymiana doświadczeń z kolegami z całej Polski i wzajemne podziwianie twórczych rozwiązań, a przy okazji – zwiedzanie miast konkursowych (Wrocław, Warszawa, Kraków, Trójmiasto). Drużyny oceniane są w dwóch konkurencjach:  Prezentacja Wyzwania  Długoterminowego oraz tzw. Wyzwanie na Już (niespodziewane zadanie w krótkim czasie). Drużyny, które zdobędą mistrzostwo Polski mają prawo wyjechać w maju na Finały Światowe do USA (oczywiście pod warunkiem zgromadzenia pieniędzy na podróż i pobyt).
 • DZIAŁANIA PO OLIMPIADZIE: Dalszy trening kreatywności, upowszechnianie programu – prezentacja osiągnięć. Drużyny mistrzowskie pozyskują fundusze na wyjazd do USA i  przygotowują prezentację po angielsku.

Największe sukcesy programu:

Corocznie od 2004 w programie uczestniczy od 2 do 8 drużyn. Na konkursach ogólnopolskich dość często nasze drużyny zdobywają mistrzostwo Polski. Cztery  razy w historii programu udało się nam wysłać mistrzowskie drużyny na Finały Światowe DI do USA: w 2006 roku drużynę najmłodszych dzieci ze świetlicy BRATKI, a w 2008 drużynę studentów – wolontariuszy, która zdobyła tam 3 miejsce na świecie; w 2010 roku wyjechały dwie drużyny: z Gimnazjum Nr 3 oraz z Domu Dziecka Nr 2, a w 2012 roku drużyna licealistów!

Zaproszenie do udziału:

Zapraszamy dzieci i młodzież, zarówno indywidualne osoby jak i całe kilkuosobowe, chętne grupy.  Poszukujemy również wolontariuszy, którzy chcieliby poprowadzić grupy jako trenerzy.

Finansowanie:

Program finansowany jest z grantów pozyskiwanych z różnych źródeł (np. z dotacji Miasta Gliwice, które otrzymujemy prawie corocznie), z grantów od różnych fundacji (m.in. Bank Dziecięcych Uśmiechów, Europejski Program Młodzież) oraz z darowizn przekazywanych przez lokalne i regionalne firmy. Czasem część kosztów zajęć i wyjazdów pokrywają rodzice.

Staramy się, aby uczestnictwo w programie było dla członków drużyn bezpłatne! Stąd, w tym programie darczyńcy są szczególnie mile widziani! Do głównych składowych należą koszty związane ze szkoleniem wolontariuszy-trenerów, organizacją przeglądów lokalnych, wyjazdem drużyn na festiwal ogólnopolski oraz koszty wyjazdu na Finały Światowe do USA.