Majstersztuk

Pomysłodawca: Grupa inicjatywna „Warsztat Miejski w Gliwicach”.

Koordynator: Magdalena Foltyniak.

Szczegóły i terminy spotkań zamieszczamy na bieżąco na FB Warsztatu. Strona internetowa: warsztatmiejski.pl

Przedstawienie idei programu:

Z jednej strony, projekt nawiązuje do Ruchu MAKE, który za rekomendacją Open Education Europa rozumiany jest jako: społeczność zajmująca się innowacyjnymi formami produkcji i prac realizowanych w oparciu o zasadę „zrób to sam“. Jest to nie tylko opcja dla modeli biznesowych czy nowych rozwiązań, np. wykorzystywania druku 3D bądź innych nowych narzędzi cyfrowych i gadżetów, lecz także zjawisko wpływające na kształcenie. Ruch make – ruch „makerów” postrzegany jest jako inspirujący i kreatywny sposób radzenia sobie ze światem, jest on świadomy wyzwań związanych z ekologią i, co istotne, pozwala w niewymuszony sposób rozwijać zainteresowania i kompetencje technologiczne.

Z drugiej strony, jego inicjatorzy chcą zmniejszyć rozłam pomiędzy tym co „inżynieryjne” a tym, co „artystyczne” i wskazać możliwości wynikające z połączenia tych opozycyjnie pojmowanych dziedzin. Dzięki odwołaniu do inżynierii, nowych technologii i majsterkowania, a zarazem do muzyki, rzeźby i performansu, pragną zbudować w myśleniu mieszkańców miasta naturalne połączenie między dziedzinami technicznymi i artystycznymi. Wydaje się być to szczególnie istotne z uwagi na charakterystyczny – techniczny rys naszego miasta, jego ukierunkowanie na nowe technologie i innowacje, które stanowią niepodważalny wyróżnik Gliwic na mapie Śląska a nawet całej Polski.

 Cele programu:

  • rozwijanie ruchu „make”,
  • integracja środowisk twórczych i osób związanych z nowymi technologiami, a także stwarzanie możliwości kooperowania osób z różnych dziedzin i z różnymi kompetencjami,
  • budowanie pomostów między techniką i sztuką; łączenie wielu form artystycznych i wielu języków, którymi operuje sztuka oraz jako włączanie idei „make” i nowych technologii do tworzenia sztuki,
  • popularyzacja umiejętności cyfrowych i konstruktorskich poprzez działania twórcze i artystyczne,
  • promowanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w XXI wieku oraz kompetencji kluczowych sformułowanych przez Parlament Europejski i Radę Europy 18 grudnia 2006r. (kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne oraz inicjatywność).

 Co z niego może mieć uczestnik?

Wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dziedzin inżynierii, od programowania po ręczną i numeryczną obróbkę materiałów, jak również z obszaru szeroko rozumianej sztuki, w tym m.in. tworzenia instalacji artystycznych i kreowania sztuk performatywnych.

Możliwość nawiązania inspirującej współpracy.

Opis programu (jak przebiega, z czego się składa)

Projekt „Majstersztuk” trwa od wiosny do jesieni. Składa się z 3 etapów:

ETAP PIERWSZY – CYKLICZNE WARSZTATY SPECJALISTYCZNE

UCHO (blok elektroniczno-muzyczny): budowanie i programowanie własnych instrumentów muzycznych bazujących na mikrokomputerach, stworzenie ekscentrycznej orkiestry z wykorzystaniem elektroniki i przedmiotów codziennego użytku.

OKO (blok techniczno-wizualny): hologramy 3D, animacja polaryzacyjna i poklatkowa.

RUCH (blok inżyniersko-kinetyczny): projektowanie i budowa rzeźb kinetycznych z wykorzystaniem komputerowych narzędzi obliczeniowych.

NOS (blok antysmogowy): elektroniczne czujniki zanieczyszczenia własnej konstrukcji.

KCIUK (blok rapid prototyping): zaprojektowanie i wykonanie multifunkcjonalnego urządzenia obróbczego.

ETAP DRUGI – INTERDYSCYPLINARNY FESTIWAL ARTYSTYCZNY „MAKING UP”

Odbędzie się w wybrany weekend września i potrwa od piątku do niedzieli. To trzydniowe święto majsterkowiczów, konstruktorów i twórców. Pozwoli również zaprezentować efekty pracy grup roboczych. Jego trzon stanowić będą otwarte warsztaty twórcze, spotkania, koncerty i przedstawienia.

ETAP TRZECI – PUBLIKACJA SCHEMATÓW ROZWIĄZAŃ OPRACOWANYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

Stanowi podsumowania i utrwalenie efektów realizacji projektu. W ramach tego etapu nastąpi publikacja schematów rozwiązań, które zostaną wypracowane w trakcie specjalistycznych bloków warsztatowych (np.: schemat urządzenia obróbczego stworzonego w ramach bloku rapid). Będzie również kontynuowana promocja działań projektu w Internecie, poprzez publikację relacji fotograficznych i filmowych. Dzięki tym działaniom zaakcentowane zostaną rezultaty naszych działań, budując grunt pod kolejne odsłony festiwalu.

 Do kogo adresowany?

Do projektu przyłączyć się może niemal każdy kto tworzy, konstruuje lub ma w planach zacząć.

 Zaproszenie do udziału:

Zapraszamy do udziału zarówno w warsztatach i spotkaniach roboczych odbywających się w ramach poszczególnych bloków tematycznych jak również do uczestnictwa w zaplanowanym na wrzesień trzydniowym festiwalu Making UP.

 Finansowanie:

Urząd Marszałkowski w Katowicach, Urząd Miasta Gliwice