Laos SOS

Pomysłodawca i koordynator: Keonakhone Sengchanone oraz Karolina Jaenchen.

Przedstawienie idei programu:

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Keo, realizujemy program wsparcia edukacyjnego ale również kryzysowego dla Laosu. Pomoc udzielana jest poprzez zbiórki rzeczowe i finansowe na rzecz bieżących potrzeb diagnozowanych na miejscu, w Laosie w prowincji Champsak.

Cele programu:

  1. wsparcie edukacyjne dla dzieci z wiejskich szkół w Laosie,
  2. wsparcie kryzysowe dla osób dotkniętych klęskami żywiołowymi w Laosie,
  3. budowanie stałych relacji z działaczami społecznymi w Laosie.

Do kogo jest adresowany?

We wsparcie może zaangażować się każdy, w szczególności osoby mające doświadczenie w działaniu na obszarze Azji południowo-wschodniej.

Ostatecznymi beneficjentami projektu są wolontariusze i liderzy działający w Laosie oraz grupy objęte ich wsparciem.

Co z niego może mieć uczestnik?

  1. Poznanie kultury Laosu oraz samych liderów zaangażowanych w projekt.
  2. Zbieranie doświadczeń w relacjach z organizacjami, biznesem oraz władzami Laosu.

 Opis programu (jak przebiega, z czego się składa):

Program jest realizowany głównie poprzez zbiórki publiczne organizowane na rzecz potrzeb na bieżąco diagnozowanych przez zespół projektowy.

Zaproszenie do wzięcia udziału:

Osoby zainteresowane  – prosimy o kontakt: kontakt@cis-gliwice.pl

Finansowanie: Darowizny oraz zbiórki publiczne.

 

Faktura za filtry zakupione w ramach zbiórki LAOS SOS 2018:

miniwell commercial invoice