Klub Net

Program działał w CIS w latach 2003 – 2004. Jego celem było wspieranie młodych ludzi w działaniach na rzecz środowiska lokalnego oraz doskonalenie umiejętności  pracy w grupie rówieśników. Chodziło o to, aby  w szkole powstało miejsce – KLUB, gdzie bez przeszkód można realizować swoje pomysły, a także spokojnie porozmawiać, czy odrobić lekcje.

Program zapewniał młodzieży finansowe wsparcie na wyposażenie pomieszczenia, zakup sprzętu komputerowego, czy materiałów potrzebnych do działalności. Dzięki współpracy między klubami młodzież nawiązała kontakty z rówieśnikami z Polski, Czech i Niemiec.

Nasze stowarzyszenie opiekowało się liczącym 15 osób Klubem Uczniowskim „In Spe” przy II Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach. Członkowie Klubu uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach w kraju i za granicą, w ogólnopolskim projekcie „Wesoły autobus” oraz w projektach międzynarodowych, takich jak wystawa fotograficzna pt.„Moje Miejsce na Ziemi” .

Koordynator: Marcin Januszkiewicz
Opiekun: Barbara Podgórska

Finansowanie: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Fundacja im. Roberta Boscha.