Instruktorskie Warsztaty Plastyczne dla Osób Niepełnosprawnych

Celem zrealizowanego w latach 1996 – 1997 programu było zwiększenie szans uzdolnionych osób niepełnosprawnych w zdobyciu zawodu instruktora plastycznego. Uczestnikami były osoby zarówno z Gliwic, jak i odległych miast – Poznania, Warszawy, Szczecina.

Program realizowany był w formie  comiesięcznych, weekendowych zjazdów w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Reptach. Obejmowały one wykłady, warsztaty i plener.

Podsumowaniem warsztatów była wystawa w Galerii Ratusza w Gliwicach.

Koordynator: Urszula Tatrzańska

Finansowanie: Fundusz Współpracy PHARE, Fundacja Batorego i Samorząd Miasta Gliwice