Inspirujące Czwartki

Czwartki miały długą historię. Realizowane były z przerwami od roku 2003 początkowo w ramach Agencji Rozwoju Lokalnego, następnie przez CIS przy współpracy ze Stowarzyszeniem Twoje Zycie w Twoich Rękach (2013-14). Sam pomysł został zainspirowany znanymi z nauki historii „obiadami czwartkowymi”, zwanymi także „mądrymi obiadami” lub „czwartkami”, które organizował dla intelektualistów polskich król Stanisław August Poniatowski. Nawiązując do królewskiej idei, zrezygnowano z materialnych obiadów, na rzecz uczty czysto intelektualnej, choć towarzyszył im też drobny, słodki poczęstunek.

Celem Inspirujących Czwartków było i jest (kolejną odsłoną Inspirujących Czwartków są Inspirujące Spotkania Otwarte – 2017, realizowane w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Inicjatyw Społecznych) promowanie aktywnego intelektualnie spędzania czasu wolnego, inspirowanie do rozwoju osobistego i społecznego. W tym celu organizowano spotkania z ciekawymi ludźmi reprezentującymi różne dziedziny wiedzy, pasje i umiejętności. Poruszane tematy dotyczyły zdrowia, ekologicznego stylu życia, psychologii, filozofii, holistycznego traktowania człowieka.

Koordynator: Krystyna Kozikowska – Koppel

Finansowanie: program był realizowany wolontarystycznie.

Streszczenia części wykładów znajdują się w zakładce BIBLIOTEKA, zakładce INSPIRACJE