Informator o Instytucjach i Organizacjach Działających na Polu Pomocy Społecznej w Gliwicach

Wydany w 1998 roku informator zawierał zebrane we współpracy z Bankiem Danych Klon/Jawor informacje o 235 placówkach i organizacjach z obszaru pomocy społecznej. Został on rozprowadzony do wszystkich placówek i organizacji pomagających ludziom.  Celem było, aby ludzie poszukujący pomocy znaleźli wszystkie informacje w każdym z punktów, do którego się zgłoszą.

Koordynator: Joanna Sarré i Katarzyna Czabania

Finansowanie: Wojewódzki Zespól Pomocy Społecznej w Katowicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, Klon/Jawor