I Gliwickie Forum Organizacji Pozarządowych

Było to pierwsze na Śląsku (1998 r.) spotkanie gromadzące kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z jednego terenu, którego głównym celem było nawiązanie i zacieśnianie współpracy. Wzięły w nim udział 63 gliwickie organizacje.

W ramach całodniowej imprezy konferencyjno-festynowej wystąpili znani w Polsce organizatorzy sektora pozarządowego i wicedyrektor WZSP w Katowicach, organizacje pozarządowe zaprezentowały swoje osiągnięcia na małych stoiskach wystawienniczych oraz wystąpiły z programami artystycznymi.

Koordynator: Joanna Sarré

Finansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,