Historia

Centrum Inicjatyw Społecznych (CIS) jest stowarzyszeniem powstałym w grudniu 1992 roku, zarejestrowanym 6 lutego 1993 roku.

Inspiracja do jego założenia powstała na Politechnice Śląskiej. Uczelnia ta od początku lat dziewięćdziesiątych była członkiem zainicjowanego w USA międzynarodowego zrzeszenia wyższych uczelni: „Alliance of Universities for Democracy”. W 1992 roku „Alliance” przeprowadził w czterech ośrodkach akademickich w krajach postkomunistycznych program VAD. Jego celem było wspomożenie rozwoju organizacji wolontariackich. Najcenniejszym efektem tygodniowych warsztatów, przeprowadzonych przez Amerykanów w ramach tego programu w Gliwicach,  było dobre poznanie się kilkunastu aktywnych osób działających w różnych organizacjach społecznych w mieście. W następstwie, osoby te założyły Centrum Inicjatyw Społecznych, aby stworzyć forum dla dzielenia się doświadczeniami w działalności społecznej i pomagać we wdrażaniu różnych cennych inicjatyw obywatelskich.

Na początku swego istnienia Centrum Inicjatyw Społecznych było umiejscowione na terenie Politechniki Śląskiej i przez nią wspierane (możliwość  bezpłatnego korzystania z lokalu z telefonem przy Banacha 3, poczty, materiałów biurowych, xero), stąd używana była rozszerzona nazwa Centrum Inicjatyw Społecznych przy Politechnice Śląskiej. W 2002 roku zmieniła się  ustawa o finansach publicznych i wsparcie uczelni w dotychczasowej formie stało się niemożliwe.

Odkąd w 2008 roku  biuro CIS (korzystając z infrastruktury GCOP, oferowanej organizacjom przez samorząd Gliwic) przeniosło się na ul. Barlickiego 3, związki z Politechniką Śląską praktycznie się skończyły. Jednak związki emocjonalne pozostały nadal – wielu członków i wolontariuszy to  pracownicy i studenci Politechniki.

Z poczuciem satysfakcji można stwierdzić, że misja Centrum Inicjatyw Społecznych  przez lata istnienia nie straciła nic na aktualności, a organizacja  stale przyczynia się do rozwiązywania ważnych problemów społecznych i rozwoju obywatelskiej aktywności w mieście i regionie.