Harcerskie Wychowanie Dzieci z Rodzin Problemowych

Założeniem programu było przekazanie dzieciom z rodzin problemowych pozytywnych wartości oraz ukazanie im alternatywnych sposobów spędzenia wolnego czasu. Cel ten był realizowany poprzez angażowanie dzieci w pracę nad sobą, zgodnie z wzorcami harcerskimi. Wykorzystano również naukę żeglarstwa i wspinaczki skałkowej. Organizowano cotygodniowe zbiórki, spotkania, obozy, zimowiska oraz wyjazdy śródroczne.

Realizowała go 19 Drużna Harcerzy Starszych, która współpracowała na co dzień z Gliwickim Klubem Filmowym „Wrota”, Gliwickim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw „Dziewiętnastka” oraz  Centrum Leczenia Uzależnień „Familia”, Komisją ds. Rodziny i Polityki Społecznej UM i Młodzieżową Radą Miasta Gliwice.

Koordynatorzy: Dariusz Opoka, Agnieszka Musiał i Marta Michalska

Finansowanie: Urząd Miasta Gliwice, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, darczyńcy