Gliwicka Koalicja na Rzecz Świetlic dla Dzieci i Klubów dla Młodzieży

Koalicja powstała w 2000 roku z inicjatywy kilkorga pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, przerażonych wzrostem patologii w rodzinach trafiających do Ośrodka i ilością dzieci zaniedbanych i wychowujących się na ulicy. Tworzyło ją ponad 70 osób pracujących na co dzień z rodzinami i dziećmi potrzebującymi pomocy:  pracownicy socjalni, pedagodzy, terapeuci rodzinni, przedstawiciele stowarzyszeń prowadzących świetlice, policjanci, kuratorzy sądowi, księża oraz radni RM, a także pracownicy bibliotek.

Celem Koalicji było wypracowanie gminnego programu o kierunkach pracy z dziećmi i młodzieżą, nastawionego na działania profilaktyczne i zajęcia pozalekcyjne.

W ramach programu – w 4 zespołach roboczych: ds. diagnozy społecznej, ds. świetlic, ds. młodzieży i ds. strategii:

  • opracowano mapę zapotrzebowań na zajęcia świetlicowe i wyrównawcze w poszczególnych dzielnicach
  • przygotowano projekt uchwały RM o kierunkach pracy profilaktycznej z dziećmi na terenie gminy Gliwice
  • opracowano i wydrukowano poradnik „Świetlicowanie – to nie takie trudne”
  • przeprowadzono szkolenia dla pracowników i wolontariuszy świetlic środowiskowych

Pomimo, iż Rada Miejska nie przyjęła uchwały w proponowanej wersji, program zwiększył świadomość potrzeb, zjednoczył różne środowiska, umożliwił wymianę doświadczeń i zainicjował współpracę na rzecz zaniedbanych dzieci.

Koordynator: Joanna Sarré

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego