Forum po godzinach

Propozycję CH Forum, aby w pustym lokalu sklepowym urządzić pracownię do prowadzenia zajęć dla dzieci uznaliśmy za dużą szansę promowania naszych programów i naszej organizacji w zupełnie nowym środowisku.

Lokal działał od września do końca grudnia 2015 roku, popołudniami oraz w weekendy. Przeprowadziliśmy szereg warsztatów, zabaw, pokazów i konkursów dla dzieci i dorosłych. Promowaliśmy programy rozwijania kreatywności, warsztaty naukowe i edukacyjne, chwaliliśmy się osiągnięciami.

Przez „nasz”  lokal przewinęło się kilkaset osób, przypomnieli sobie o nas dawni wolontariusze.

Program był bardzo czaso- i pracochłonny, dlatego nie była możliwa jego kontynuacja bez posiadania etatowego pracownika.

Koordynator: Alicja Losza

Finansowanie: projekt był realizowany wolontarystycznie