Filmowe Spojrzenia

Zrealizowany w 2003 roku projekt był prowadzony przez nieformalną grupę młodych twórców kina niezależnego Gliwicki Klub Filmowy „Wrota”. W trakcie jego trwania grupa ta zarejestrowała się jako stowarzyszenie.

Celem, z jednej strony, było wyczulenie młodzieży na kulturę i problemy otoczenia, ukierunkowanie na pozytywne wartości oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. Z drugiej strony – ukazanie roli filmu, fotografii i muzyki we współczesnym świecie, teoretycznej i praktycznej strony realizacji filmowej i telewizyjnej, promocja filmu jako nośnika wartości artystycznych.

W jego ramach zorganizowano warsztaty z zakresu aktorstwa, reżyserii, pisania scenariuszy, montażu filmu, oraz fotografii dla młodzieży szkół średnich. W trakcie zajęć plenerowych i studyjnych uczestnicy projektu nakręcili film, wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Młodzieży w Cieszynie oraz z Teatrem Nowej Sztuki przygotowali przedstawienie HEROSI, które zostało wystawione w Ruinach Teatru Miejskiego w Gliwicach. W Klubie Empik odbyło się kilka wernisaży i wystaw prac wykonanych przez uczestników warsztatów.

Koordynator: Marcin Kondraciuk

Finansowanie: Fundacja Pro Bono Poloniae