Edukacja Ekologiczna

Realizatorki: Halina Kacprzak, Janina Sokołowska, Anna Kasperlik, Danuta Krain.

Przedstawienie idei programu:
Edukacja ekologiczna jest definiowana jako koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie – działać lokalnie”. Polega przede wszystkim na rozwijaniu odpowiedzialności za stan przyrody, która wynika z rzetelnej wiedzy o niej i determinacji do zachowania harmonijnego współistnienia, propagowaniu konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego. Wiedza ekologiczna, tj. znajomość zależności i praw, pozwala zrozumieć wpływ rolnictwa i przemysłu na środowisko i zdrowie człowieka. Buduje szacunek do przyrody, uświadamia znaczenie przestrzegania zasad ochrony przyrody i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, co pozwala uniknąć w przyszłości katastrof ekologicznych.

Cele programu:
• kształtowanie postawy życia zgodnego z przyrodą i zrównoważonym rozwojem,
• przekazywania wiedzy na temat prawidłowego żywienia z wykorzystaniem certyfikowanych produktów,
• popularyzacja zasad ekologicznej produkcji żywności i promocji gospodarstw.

Do kogo jest adresowany?
Do wszystkich mieszkańców Gliwic i okolic.

Co z niego może mieć uczestnik?
• Pogłębione rozumienie własnych relacji ze środowiskiem naturalnym, oraz o konsekwencjach    wynikających z porządku i nieporządku w przyrodzie dla istnienia biosfery i człowieka.
• Zdobycie wiedzy o tym, co i jak jeść aby być zdrowszym i pełniejszym energii, jaki wpływ na zdrowie wywierają chemiczne dodatki do żywności i kosmetyków i zanieczyszczenie środowiska.
• Pozyskanie informacji o tym, jak sobie radzić ze zmęczeniem, a także gdzie można spędzić wakacje w kontakcie z naturą.

Opis programu (jak przebiega, z czego się składa):
Program obejmuje:
• udział w komisjach konkursowych w Urzędzie Miasta w obszarze tematów dotyczących zdrowia,
• prelekcje edukacyjne,
• rozprowadzanie materiałów edukacyjnych w stowarzyszeniach, sklepach, szkołach.

Zaproszenie do udziału:
Zapraszamy do współpracy i udziału wszystkie osoby, którym bliska jest idea ekologii.

Finansowanie: Realizatorki prowadzą program w formie wolontariatu