Duchowe korzenie Europy.

Omawiając temat dotyczący duchowych korzeni Europy sięgnęliśmy do średniowiecznego cyklu opowieści o Graalu. W tekstach tych poszukiwaliśmy mitycznego podłoża, z którego wyrosła nowożytna świadomość europejska. Zagłębienie się w średniowieczne opowieści pokazuje, jak dalece są one jeszcze aktualne dla współczesnego człowieka.

Gliwice, 19.12. 2013

Prowadził: dr Mirosław Piróg – fizyk i filozof

Tekst dr Mirosława Piroga – „Duchowe korzenie Europy” można znaleźć w książce: „Symbole Europy. Integracja jako proces psychologiczny i kulturowy”, red.nauk.: Alina Motycka, Krzysztof Maurin, wydawnictwo: ENETEIA , rok wydania 2004.

Dla bardziej zainteresowanych tematem mamy możliwość zorganizowania warsztatów filozoficznych, pod warunkiem zebrania się grupy minimum 10 osób. Nastawione są one na odkrywanie głębszej wartości i sensu zwykłych i niezwykłych codziennych doświadczeń, poszukiwanie czegoś poza posiadaniem i używaniem rzeczy i wrażeń, zastanowienie się nad pytaniami: Kim jestem? Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam? Jaki jest sens i wartość mojego istnienia? Jakie są granice moich możliwości? Warsztaty filozoficzne nie dają na nie łatwych i gotowych odpowiedzi. Wspierają natomiast osobiste poszukiwania poprzez pokazanie sposobów, w jakie ludzie odpowiadali na te pytania na przestrzeni wieków, stwarzają warunki do dialogu o ważnych egzystencjalnie kwestiach w kontekście rozmaitych rozwiązań proponowanych przez różne szkoły filozoficzne. Pomagają w tworzeniu własnej życiowej filozofii. Uczą samodzielnego myślenia, dzięki któremu jednostka może samodzielnie podejmować decyzje, zapewniające poczucie osobistej satysfakcji i sensu w życiu.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu nr telefonu 884-352-244, adres mailowy podany w zakładce KONTAKT oraz bezpośrednio  w biurze  Centrum Inicjatyw Społecznych przy Barlickiego 3. Można do nas też zgłosić się indywidualnie i porozmawiać m.in. z naszym CIS-owym psychologiem.