Ala i Leszek Losza

 

Ona peda­gog z wykształ­ce­nia, On z powo­ła­nia. Na co dzień w Centrum są tre­ne­rami kre­atyw­nego myśle­nia, ich dru­żyny zdo­by­wały złoto na ogólnopolskich konkursach kre­atyw­nego myśle­nia i godnie reprezentowały nasz kraj na światowych olimpiadach w Knoxville w USA. Z zamiłowania zajmują się aktorstwem, należą do grupy teatralnej Aka­de­mic­kiego Teatru Remont, gdzie dają upust energii, która w nich drzemie. Wszę­dzie ich pełno 😉 w kuchni także, gdy tworzą liczne pyszności. Nigdy się nie kłócą… pro­wa­dzą emocjonujące dys­ku­sje 😉