Napędzamy
Twoje

pasje

pomysły

działania

Sprawdź co robimy >>

Bieżące działania

Grać i Wygrać

Wsparcie gliwickich placówek oświatowych w temacie profilaktyki zachowań ryzykownych.

UP Scena z klasą

Edukacja i profilaktyka poprzez teatr. Zajęcia i spektakle dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Makgajwer

Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży. Budowanie umiejętności trenerskich dla studentów.